070-777 23 10 kicki@vocalstudio.nu

Om Mig!

Mitt namn är Kicki Westberg och jag har arbetat som musikpedagog sedan 1988. Startade i grundskolan och den dåvarande musikskolan som “musikfröken” för åk 1-9. Musikskolan blev Kulturskola och min tjänst fylldes på med enskilda elever i piano och sång, körer, musikaluppsättningar och som dansackompanjetör.

1993 utbildade jag mig på Stockholms musikpedagogisk institut (SMI) med sång och rytmik som huvudämnen. Efter denna högskoleutbildning fick jag fast tjänst på Kulturskolan i Gävle. Där arbetar fortfarande men för närvarande endast en dag i veckan och resterande tid ägnar jag åt att utveckla VOCALstudio. Förutom att ge sångundervisning på VOCALstudio färdigställer jag ett undervisningsmaterial som är en sammanställning av mina 30 år som sångpedagog. Många av övningarna i materialet  kommer att länkas med instruktionsvideo som tydliggör hur övningen ska utformas. 

Jag har fördjupat min sångundervisning till den sk afroamerikanska musiktraditionen, rock, soul, jazz, mm. Dels för att min egen sångbakgrund finns där men också för att barn och ungdomar i första hand väljer att sjunga den typen av musik.  Det är spännande att utforska hur sångliga stilbildare för olika genres formar sitt sound och uttryck genom olika muskelinställningar i ansatsröret, dvs de hålrum och utrymmen som finns från stämbanden till mungiporna.
För mig är det viktigt att kunna utrusta varje elev med en stabil grundteknik, att ge en bra och hälsosam teknisk grund till att använda rösten utan slitage. Ge de verktyg som behövs för att låta “rätt” utifrån var och ens röstideal.  Slutmålet är att tekniken ska fungera av sig själv och att det är känslan och uttrycket i sången som är viktigast. 

Jag undervisar också i klassisk sång som många gånger är en bra hjälp till att förbättra tekniken över lag. Folkmusik och visa finns också, jag tycker mycket om ge uttryck åt texter. Inom kort kommer även rösten som arbetsinstrument i föreläsning, i undervisning, ja allt som innefattar att förmedla sig med en bärande röst att finnas i lektionsform enskild eller i grupp. Återkommer om det.

I min ryggsäck finns förutom musikpedagogisk examen från SMI diverse kurser inom genreteknik för sång, studier i muskelteknik, stor nyfikenhet på den forskning som sker om sångrösten, möte och diskussion med andra pedagoger och det allra viktigaste;
Det dagliga mötet med sångelever i över 30 år!!

Nyckelord för min undervisning är:

  • Att möta eleven
  • Lustfyllt
  • Hålla mig uppdaterad som lärare
  • Motivation, delmål, målbilder
  • Ta vara på styrkor
  • Ingjuta mod till att våga!!

Under läsåret 2017/18 har jag fortbildat mig på SMI på två kurser. Den första ”Rösten som arbetsinstrument”, 7,5 hp handlar om att utveckla talrösten med god röstteknik, uttrycksfullhet, volym och engagemang utifrån ett kommunikativt, hälsosamt och hållbart perspektiv. Den andra kursen var ”Röstfunktionen i populärmusikaliska genrer”, 10 hp och höll en förvånansvärd hög nivå. Då min dagliga undervisning berör detta ämnesområde var min förväntan på ny kunskap inte så stark. En av ledarna där var Johan Sundberg, professor i ljudakustik och på så sätt fick vi en fördjupad inblick i hur forskning kring röstapparaten praktiskt går till väga. Båda fortbildningskurserna berikade mig massor av ny energi och bekräftade att mitt arbete som röstpedagog håller rätt riktning.