070-777 23 10 kicki@vocalstudio.nu

Om Mig!

Kicki Westberg har arbetat som musikpedagog sedan 1988. Först i grundskolan och den dåvarande musikskolan som “musikfröken” för åk 1-9. Därefter enbart på musikskolan som bytte namn till Kulturskola då verksamheten utökades med dans och teater. Min tjänst fylldes på med enskilda elever i sång och piano, körer, dansackompanjatör som utvecklades till musikaluppsättningar med sång, rytmik, teater och dans.

1993 utbildade jag mig på Stockholms musikpedagogisk institut (SMI) med sång och rytmik som huvudämnen. Efter denna högskoleutbildning fick jag fast tjänst på Kulturskolan i Gävle. Där arbetar fortfarande men med viss del tjänstledighet till att driva min egna sångstudio.

Jag har fördjupat min sångundervisning till den sk afroamerikanska musiktraditionen, rock, soul, jazz, mm. Dels för att min egen sångbakgrund finns där men också för att barnen och ungdomarna i första hand vill utveckla rösten med den typen av musik. Det är spännande att utforska hur sångliga genre stilbildare formar sitt sound med varierande muskelinställningar av ansatsröret. (Utrymmet mellan stämbanden och mungiporna.)

Det viktigt att kunna utrusta varje elev med en stabil grundteknik, att ge en bra och hälsosam teknisk grund till att använda rösten utan slitage. Att ge de verktyg som behövs för att låta “rätt” utifrån var och ens egna röstideal.

Slutmålet är att få tekniken att fungera av sig själv så vi kan ge oss hän åt känslan och uttrycket i sången. 

Jag undervisar också i klassisk sång som många gånger är en bra hjälp till att förbättra tekniken över lag. Folkmusik och visa finns också, jag tycker mycket om ge uttryck åt texter samt arbete med talrösten.

I min ryggsäck finns förutom musikpedagogisk examen från SMI diverse kurser inom genreteknik för sång, studier i muskelteknik, stor nyfikenhet på den forskning som sker om sångrösten, möte och diskussion med andra pedagoger och det allra viktigaste;
Det dagliga mötet med sångelever i över 30 år!!

Nyckelord för min undervisning är:

  • Att möta eleven
  • Lustfyllt
  • Hålla mig uppdaterad som lärare
  • Motivation, delmål, målbilder
  • Ta vara på styrkor
  • Ingjuta mod till att våga!!

Under läsåret 2017/18 har jag fortbildat mig på SMI på två kurser. Den första ”Rösten som arbetsinstrument”, 7,5 hp handlar om att utveckla talrösten med god röstteknik, uttrycksfullhet, volym och engagemang utifrån ett kommunikativt, hälsosamt och hållbart perspektiv. Den andra kursen var ”Röstfunktionen i populärmusikaliska genrer”, 10 hp och höll en förvånansvärd hög nivå. Då min dagliga undervisning berör detta ämnesområde var min förväntan på ny kunskap inte så stark. En av ledarna där var Johan Sundberg, professor i ljudakustik och på så sätt fick vi en fördjupad inblick i hur forskning kring röstapparaten praktiskt går till väga. Båda fortbildningskurserna berikade mig massor av ny energi och bekräftade att mitt arbete som röstpedagog håller rätt riktning.