070-777 23 10 kicki@vocalstudio.nu

Alla sånglektioner är 45 minuter

Enskilda lektioner

1 lektion     500 kr

 

Startpaket

3 lektioner    1.250 kr

Ett prova på paket som ger inblick i de verktyg som finns att tillgå för att bygga en hållbar röst som hjälper dig i ditt uttryck. Rekommenderas att ges som presentkort.

 

Masterclass

Undervisning i grupp med 4-6 elever där varje deltagare har förberett en sång att framföra inför gruppen. Undervisningsformen är lärorik och utvecklande på flera sätt. Dels får var och övning i att sjunga inför publik med stöd av en pedagog och sedan ta del av när övriga gruppdeltagare undervisas.

350 kr per deltagare

 

Lektionspaket

Anpassat skriftligt material ingår som komplement till lektionerna.

Att utveckla sångrösten innefattar fler moment som övas parallellt. Dels den grundläggande sångtekniken som behandlar andning, stöd och tonbildning, mm. I övningarna vävs också musikaliska moment in som utvecklar rytm och time, att bli trygg att intonera (pricka önskad ton), frasering, osv. Slutmålet är att få sångtekniken att fungera av sig själv med en musikalisk medvetenhet så att uttryck och känsla får ta fokus i sången.

3 lektioner    1.400 kr

Efter avslutat Startpaket är detta ett alternativ för att vidareutveckla den grundläggande tekniken.

 

5 lektioner    2.300 kr

Förutom grundläggande sångteknik ger paketet med fem lektionstillfällen plats att utveckla den musikaliska delen mer och t ex prova på eller fördjupa olika genrestilar.

 

10 lektioner    4.000 kr

Paket med tio lektionstillfällen ger tid till att utveckla en hållbar grundteknik och utvecklande musikalitet. Vi planerar kursupplägget tillsammans. Det kan innebära att få tillfälle att utveckla sången under en längre tid och prova på eller fördjupa olika genrestilar. Att få verktyg till att bygga stämmor utifrån ackord, spela in sång/sånger i studio, framträda för publik eller öva på att ackompanjera sig själv på piano eller gitarr.

Alla priser är inkl. 25% moms.

Vanliga frågor

Hur betalar jag?

Betalningen sker via faktura med 30 dagar netto. Fakturan skickas via e-post.

 

Behöver jag förbereda något inför sånglektionen?

Ta med några sånger du vill arbeta med på lektionen. Välj utifrån det du vill få hjälp med sångtekniskt t ex att utöka tonomfånget, få mer styrka i rösten, kontrollera stöd och andning, etc. Varva sånger som känns trygga och genomförbara med några som ger dig utmaningar.

 

Hur övar jag hemma?

Som introduktion får du med dig ett häfte som sammanställer de grundläggande övningar vi arbetar med under de första lektionstillfällena. Det kan ändå vara svårt att komma ihåg hur övningarna låter och vad det var du skulle öva specifikt på, därför är det till stor hjälp att spela in lektionerna, t ex på din mobiltelefon.

 

Kan alla lära sig sjunga?

Alla kan lära sig sjunga utifrån sina förutsättningar. Att träffa önskad ton och utveckla rytmkänslan går att öva upp. Det ger också självkänslan en kick som gör att man vågar tro att man kan. Tänk på att vi alla har en personlig röstklang, en timbre som gör oss var och en unik!