Om mig!

Mitt namn är Kicki Westberg och jag har arbetat som musikpedagog sedan 1988. Startade i grundskolan och den dåvarande musikskolan som “musikfröken” för åk 1-9. Musikskolan blev Kulturskola och min tjänst fylldes på med enskilda elever i piano och sång, körer, musikaluppsättningar och som dansackompanjetör.

1993 utbildade jag mig på Stockholms musikpedagogisk institut (SMI) med sång och rytmik som huvudämnen. Efter denna högskoleutbildning fick jag fast tjänst på Kulturskolan i Gävle. Där arbetar jag fortfarande 80% och fortsätter att fortbilda och uppdatera mig inom sång och röstteknik.

Jag har fördjupat min undervisning till den sk afroamerikanska musiktraditionen, rock, soul, jazz, mm. Dels för att min egen sångbakgrund finns där men kanske mest för att barn och ungdomar helst vill sjunga den musiken. Har följt  styrande röstideal tillika stilbildare för olika genres och utforskat muskelinställningar för respektive sound.
För mig är det viktigt att kunna utrusta varje elev med en stabil grundteknik. Ge de verktyg som behövs för att låta “rätt” utifrån var och ens röstideal och för att så småningom  bli fri i tekniken och låta känslan stå i fokus. En annan viktig del av mitt arbete är att ge en bra och hälsosam teknisk grund till att använda rösten  utan slitage.

Jag undervisar också i klassisk sång som många gånger är en bra hjälp till att förbättra tekniken över lag. Folkmusik och visa finns också, jag tycker mycket om ge uttryck åt texter. Inom kort kommer även rösten som arbetsinstrument i föreläsning, i undervisning, ja allt som innefattar att förmedla sig med en bärande röst att finnas i lektionsform enskild eller i grupp. Återkommer om det.

I min ryggsäck finns förutom musikpedagogisk examen från SMI diverse kurser inom genreteknik för sång, studier i muskelteknik, stor nyfikenhet på den forskning som sker om sångrösten, möte och diskussion med andra pedagoger och det allra viktigaste;
Det dagliga mötet med sångelever i över 20 år!!

Nyckelord för min undervisning är:

     Att möta eleven
     Lustfyllt
     Hålla mig uppdaterad som lärare
     Motivation, delmål, målbilder
     Ta vara på styrkor
     Ingjuta mod till att våga!!

Läsåret 2017/18  fortbildade jag mig i Stockholm på SMI med två kurser. Den ena var Rösten som arbetsinstrument – 7,5hp. Kursen syftar till att utveckla talrösten med god röstteknik, uttrycksfullhet, volym och engagemang utifrån ett kommunikativt, hälsosamt och hålbart perspektiv. Den andra heter  Röstfunktionen i populärmusikaliska genrer – 10hp   Den kursen höll förvånansvärd hög standard. En av ledarna var Johan Sundberg, professor i ljudakustik. Båda fortbildningskurserna berikade mig massor av ny energi och bekräftade att mitt arbete som röstpedagog håller rätt riktning.

Sångcoaching, sångteknik och workshops